Příspěvky

Mytí oken a čištění markýz Teplice, Litoměřice

Mytí oken a čištění markýz Teplice, Litoměřice – Firma A SERVIS LIPKA, s. r. o. pro své zákazníky realizuje služby spojené s mytím oken a čištěním markýz Teplice, Litoměřice. Mytí oken a čištění markýz Teplice, Litoměřice ve výšce realizují naši profesionální zaměstnanci, kteří byli proškoleni dle nařízení vlády podle § 134 odst. 2 a podle § 134 c odst. 2 zákona č. 65/1965 Sb. zák. pr. ve znění zákona č. 155/2000 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádů z výšky nebo do volné hloubky. Pro mytí oken a čištění markýz Teplice, Litoměřice ve výškách naše úklidová firma využívá speciální horolezeckou či speleologickou techniku. Pro snadnější přístup k proskleným plochám nejčastěji volíme hydraulické ramena a vysokozdvižné plošiny, které máme k těmto účelům také k dispozici. Mytí oken Teplice, Litoměřice je prováděno tzv. trikem suchého leštění – v žádném případě nepoužíváme leštící přípravky. Okna leštíme na sucho a to pouze čistou bavlněnou plenou. Práce ve výškách zahrnuje i zmíněné mytí a čištění markýz Teplice, Litoměřice. Čistíme jak plastové, tak látkové markýzy. Údržba plastových markýz je oproti látkovým jednodušší. V případě látkových markýz je čištění markýz Teplice, Litoměřice realizováno podobným způsobem, který používáme při strojovém čištění koberců Teplice, Litoměřice. Na markýzy je nanesena velmi účinná čistící chemie Bosch RTS, pomocí kartáče je povrch vykartáčován a na závěr celý povrch vysajeme vysoce výkonným vysavačem. Naše firma je schopna Vám zajistit i impregnaci látkových markýz, pro kterou je podmínkou vhodné počasí. Vedle nabízené služby mytí oken a čištění markýz Teplice, Litoměřice poskytujeme širokou nabídku úklidových služeb, mezi které patří například: denní a pravidelný úklid domu, bytu, vily, rezidence, kanceláře či firmy Teplice, Litoměřice, úklid po stavbě a jiných rekonstrukčních činnostech Teplice, Litoměřice, úklidy po malířích a řemeslnících Teplice, Litoměřice, strojové čištění koberců Teplice, Litoměřice, odstranění graffiti Teplice, Litoměřice a nanesení antigraffiti ochrany Teplice, Litoměřice, strojové čištění a voskování podlah Teplice, Litoměřice.

Mytí oken a čištění markýz Děčín, Česká Lípa

Naši zákaznici velmi často využívají u naší firmy A SERVIS LIPKA, s r.o. mytí oken a čištění markýz Děčín, Česká Lípa. Mytí oken a čištění markýz Děčín, Česká Lípa provádíme odborně zaškolenými pracovníky, kteří mají platnou licenci na práce ve výškách pomocí horolezecké a speleologické techniky. Dále byli tito zaměstnanci proškoleni dle nařízení vlády a podle § 134 odst. 2 a podle  § 134 c odst. 2 zákona č. 65/1965 Sb. zak. pr. ve znění zákona č. 155/2000 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádů z výšky nebo do volné hloubky. Výše jmenování zaměstnanci byli také lektorem prozkoušeni a všichni mají platné testy. Uvedené práce mytí oken a čištění markýz Děčín, Česká Lípa vykonávají takto odborně proškoleni pracovníci, jelikož mytí oken a čištění markýz Děčín, Česká Lípa se realizuje zpravidla ze žebříku ve výšce okolo 3 m nad zemí. Čištění a mytí oken Děčín, Česká Lípa je realizováno i v mnohem větší výšce a naši zaměstnanci musí být odborně proškolen na práce ve výškách. Při mytí oken nejsou v žádném případě používány leštící přípravky, což zaručí, že na námi umytých oknech se neobjeví žádné tahy a kruhy po leštění. K odstraňování různých folií a reklamních polepů z prosklených povrchů používáme tzv. korundové žiletky, které nijak nepoškodí skleněný povrch. Při realizaci mytí oken Děčín, Česká Lípa naši profesionální zaměstnanci postupují šetrně, aby nedošlo k poškození zákazníkova majetku. Při čištění markýz, které jsou látkové, je způsob čištění podobný jako při strojovém čištění a tepování koberců Děčín, Česká Lípa. Na látkové markýzy naneseme velmi kvalitní a vysoce účinnou čistící chemii značky Bosch RTS a celý povrch vykartáčujeme. Na závěr je čistící roztok odsán kobercovou štěrbinovou hubicí. U plastových potahů postupujeme při mytí a čištění stejně jako u mytí oken Děčín, Česká Lípa. Naši zákazníci mohou u naší firmy A SERVIS LIPKA, s. r. o. využívat také denní a pravidelné úklidy bytů, domácností, firem a kanceláří Děčín, Česká Lípa, úklidy po malířích či řemeslnících Děčín, Česká Lípa, strojové čištění a tepování koberců Děčín, Česká Lípa, odstranění graffiti a nanesení antigraffiti ochrany Děčín, Česká Lípa, strojové čištění a fluatace podlah Děčín, Česká Lípa.

Mytí oken a čištění markýz Teplice

Mytí oken a čištění markýz Teplice, Litoměřice – Naši zákaznici velmi často využívají u naší firmy A SERVIS LIPKA, s r.o. mytí oken a čištění markýz Teplice, Litoměřice. Mytí oken a čištění markýz Teplice, Litoměřice provádíme odborně zaškolenými pracovníky, kteří mají platnou licenci na práce ve výškách pomocí horolezecké a speleologické techniky. Dále byli tito zaměstnanci proškoleni dle nařízení vlády a podle § 134 odst. 2 a podle  § 134 c odst. 2 zákona č. 65/1965 Sb. zak. pr. ve znění zákona č. 155/2000 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádů z výšky nebo do volné hloubky. Výše jmenování zaměstnanci byli také lektorem prozkoušeni a všichni mají platné testy. Uvedené práce mytí oken a čištění markýz Teplice, Litoměřice vykonávají takto odborně proškoleni pracovníci, jelikož mytí oken a čištění markýz Teplice, Litoměřice se realizuje zpravidla ze žebříku ve výšce okolo 3 m nad zemí. Čištění a mytí oken Teplice, Litoměřice je realizováno i v mnohem větší výšce a naši zaměstnanci musí být odborně proškolen na práce ve výškách. Při mytí oken nejsou v žádném případě používány leštící přípravky, což zaručí, že na námi umytých oknech se neobjeví žádné tahy a kruhy po leštění. K odstraňování různých folií a reklamních polepů z prosklených povrchů používáme tzv. korundové žiletky, které nijak nepoškodí skleněný povrch. Při realizaci mytí oken Teplice, Litoměřice naši profesionální zaměstnanci postupují šetrně, aby nedošlo k poškození zákazníkova majetku. Při čištění markýz, které jsou látkové, je způsob čištění podobný jako při strojovém čištění a tepování koberců Teplice, Litoměřice. Na látkové markýzy naneseme velmi kvalitní a vysoce účinnou čistící chemii značky Bosch RTS a celý povrch vykartáčujeme. Na závěr je čistící roztok odsán kobercovou štěrbinovou hubicí. U plastových potahů postupujeme při mytí a čištění stejně jako u mytí oken Teplice, Litoměřice. Naši zákazníci mohou u naší firmy A SERVIS LIPKA, s. r. o. využívat také denní a pravidelné úklidy bytů, domácností, firem a kanceláří Teplice, Litoměřice, úklidy po malířích či řemeslnících Teplice, Litoměřice, strojové čištění a tepování koberců Teplice, Litoměřice, odstranění graffiti a nanesení antigraffiti ochrany Teplice, Litoměřice, strojové čištění a fluatace podlah Teplice, Litoměřice.

Mytí oken a čištění markýz Děčín

Mytí oken a čištění markýz Děčín, Česká Lípa – Firma A SERVIS LIPKA, s. r. o. pro své zákazníky realizuje služby spojené s mytím oken a čištěním markýz Děčín, Česká Lípa. Mytí oken a čištění markýz Děčín, Česká Lípa ve výšce realizují naši profesionální zaměstnanci, kteří byli proškoleni dle nařízení vlády podle § 134 odst. 2 a podle § 134 c odst. 2 zákona č. 65/1965 Sb. zák. pr. ve znění zákona č. 155/2000 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádů z výšky nebo do volné hloubky. Pro mytí oken a čištění markýz Děčín, Česká Lípa ve výškách naše úklidová firma využívá speciální horolezeckou či speleologickou techniku. Pro snadnější přístup k proskleným plochám nejčastěji volíme hydraulické ramena a vysokozdvižné plošiny, které máme k těmto účelům také k dispozici. Mytí oken Děčín, Česká Lípa je prováděno tzv. trikem suchého leštění – v žádném případě nepoužíváme leštící přípravky. Okna leštíme na sucho a to pouze čistou bavlněnou plenou. Práce ve výškách zahrnuje i zmíněné mytí a čištění markýz Děčín, Česká Lípa. Čistíme jak plastové, tak látkové markýzy. Údržba plastových markýz je oproti látkovým jednodušší. V případě látkových markýz je čištění markýz Děčín, Česká Lípa realizováno podobným způsobem, který používáme při strojovém čištění koberců Děčín, Česká Lípa. Na markýzy je nanesena velmi účinná čistící chemie Bosch RTS, pomocí kartáče je povrch vykartáčován a na závěr celý povrch vysajeme vysoce výkonným vysavačem. Naše firma je schopna Vám zajistit i impregnaci látkových markýz, pro kterou je podmínkou vhodné počasí. Vedle nabízené služby mytí oken a čištění markýz Děčín, Česká Lípa poskytujeme širokou nabídku úklidových služeb, mezi které patří například: denní a pravidelný úklid domu, bytu, vily, rezidence, kanceláře či firmy Děčín, Česká Lípa, úklid po stavbě a jiných rekonstrukčních činnostech Děčín, Česká Lípa, úklidy po malířích a řemeslnících Děčín, Česká Lípa, strojové čištění koberců Děčín, Česká Lípa, odstranění graffiti Děčín, Česká Lípa a nanesení antigraffiti ochrany Děčín, Česká Lípa, strojové čištění a voskování podlah Děčín, Česká Lípa. Mytí oken a čištění markýz Děčín, Česká Lípa.

Mytí oken a čištění markýz Teplice

Mytí oken a čištění markýz Teplice, Litoměřice – Úklidová firma A SERVIS LIPKA, s. r. o. realizuje velký objem prací týkající se mytí oken a čištění markýz Teplice, Litoměřice. Pro zajištění kvalitního mytí oken Teplice, Litoměřice používá naše firma tzv. trik suchého leštění. Naše firma při čištění oken nepoužívá žádné leštící přípravky, které zaručují skleněným plochám dokonalý lesk. Na takto umytých oknech a jiných prosklených plochách bez použití leštidel se nestane, že za nějakou dobu budou na nich viditelné tahy a kruhy po leštění. Okna umýváme čistým rozmývákem a následně je setřeme stěrkou s kvalitní gumou. Při mytí oken Teplice, Litoměřice je důležité nejprve umýt okenní rámy a parapety a následně dokonale umýt skleněnou plochu. Jakmile je prosklený povrch kvalitně vyčištěn, necháme ho následně proschnout a pak leštíme zcela suchou bavlněnou plenou. Tímto způsobem mytí oken Teplice, Litoměřice, zůstane okno dlouhou dobu čisté. Čištění markýz Teplice, Litoměřice může být realizována současně s mytím oken nebo jako samostatně provedená služba. Látkové markýzy jsou čištěny strojovou metodou, kterou také používáme při strojovém čištění a tepování koberců Teplice, Litoměřice. Na markýzy naneseme velmi účinnou a kvalitní čistící chemii značky Bosch RTS, následně kotoučovým kartáčem mechanicky čistíme a poté jsou nečistoty a veškerá vlhkost z povrchu důkladně odsáty vysoce výkonným vysavačem s úzkou štěrbinovou hubicí. Na látkové markýzy působí agresivní městské spady a proto je nutné markýzu čistící chemií čistit opakovaně až 2x či 3x v jednom čistícím cyklu. Naše firma dokáže zajistit i mytí oken a čištění markýz Teplice, Litoměřice ve výškách. Pro práci ve výškách využíváme horolezeckou a speleologickou techniku, hydraulické rameno a vysokozdvižnou plošinu. Přednostně volíme pro práci ve výškách hydraulické rameno či vysokozdvižnou plošinu, pokud to ovšem dovolí okolní podmínky. Výškové mytí oken a čištění markýz Teplice, Litoměřice zajišťují naši bezúhonní zaměstnanci, kteří mají platnou licenci pro práci ve výškách a jsou proškoleni dle nařízení vlády podle § 134 odst. 2 a podle § 134 c odst. 2 zákona č. 65/1965 Sb. zák. pr. ve znění zákona č. 155/2000 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádů z výšky nebo do volné hloubky. Kromě mytí oken a čištění markýz Teplice, Litoměřice mohou naši zákazníci využívat také denní a pravidelné úklidy bytů, domů, kanceláří, firem, rezidencí nebo vil, úklidy po stavbách a rekonstrukcích Teplice, Litoměřice, strojové čištění a fluatace podlah Teplice, Litoměřice, strojové čištění a tepování koberců Teplice, Litoměřice, odstranění graffiti Teplice, Litoměřice. Mytí oken a čištění markýz Teplice, Litoměřice.