Strojové čištění podlah v Ústí n.L.

Strojové čištění podlah v Ústí n.L., Mostě, Teplicích, DěčíněNejdůležitějším krokem pro kvalitní a důkladně provedené strojové čištění podlah v Ústí n.L., Mostě, Teplicích, Děčíně je volba správné čistící chemie. Před samotným čistícím procesem se nejprve zkouší několik druhů výkonné čistící chemie. Důležité pro podlahu je zvolit co možno tu nejslabší chemii, aby nedošlo k poškození povrchu a zároveň, aby její účinná složka splnila požadovaný cíl. Strojové čištění podlah v Ústí n.L., Mostě, Teplicích, Děčíně naše úklidová firma A SERVIS LIPKA, s. r. o. zajišťuje pomocí kotoučového stroje, jehož váha se pohybuje kolem 40 kg. Váha tohoto stroje se může ještě výšit, pokud se na jeho hlavu přidá další závaží o hmotnosti 10 až 15 kg. Tento kotoučový stroj zajistí detailní a hloubkové vyčištění jakéhokoliv druhu podlahy a můžeme na něho upevnit dva nástavce. Použít můžeme tzv. držák padů nebo slonový kartáč. Tento jednokotoučový drhnoucí stroj můžeme využít k čištění dlažby, linolea, marmolea, plovoucích podlah, betonových podlah, litých podlah, kamenných podlah, atd. Způsobem, kterým realizujeme strojové čištění podlah v Ústí n.L., Mostě, Teplicích, Děčíně, dokážeme restaurovat celou řadu podlah, které zákazníci označují za podlahy na odpis. Zašlé podlahy a linolea jsme schopni vyčistit tak dokonale, že ani majitelé podlahy nedoufali v takto skvělí výsledek. V případě, že zajišťujeme zákazníkovi strojové čištění podlah v Ústí n.L., Mostě, Teplicích, Děčíně, doporučíme mu, aby si na podlahu po jejím vyčištění nechal nanést ochranný vosk – průmyslový polymer. Našim zákazníkům poskytujeme řadu dalších služeb: denní a pravidelné úklidy bytu, domu, vily, rezidence, kanceláře a firmy Ústí nad Labem, Most, Teplice, Děčín, úklidy po stavbách či rekonstrukcích, úklidy po malířích i řemeslnících Ústí nad Labem, Most, Teplice, Děčín, strojové čištění a tepování koberců a čalounění, mytí oken, výloh a ostatních prosklených ploch Ústí nad Labem, Most, Teplice, Děčín, odstranění grafiti a nanesení antigrafiti nátěru.

Čištění koberců v Ústí n.L. a Mostě

Strojové čištění koberců v Ústí n.L. a Mostě – Čištění koberců v Ústí n.L. a Mostě může naše firma zajišťovat našim zákazníkům v pravidelných a opakujících se intervalech čištění koberců nebo provedeme pouze jednorázové či nárazové zbavení koberce znečištění. Strojové čištění koberců v Ústí n.L., Mostě, Teplicích, Děčíně provádíme za pomoci kotoučového stroje. Kvalitní a velmi účinná čistící chemie Bosch RTS, kterou naše firma používá ke strojovému vyčištění koberců, pronikne hluboko do struktury koberce a naváže na sebe veškeré uvolněné nečistoty. Pokud je koberec v prostorách s velkou frekvencí zákazníků nebo zaměstnanců, doporučujeme realizaci pravidelného strojového čištění koberců v Brně. Velmi podstatné je nepodcenit stupeň znečištění, mohlo by se stát, že když se koberec nechá dlouhou dobu bez vyčištění, tak se již nepodaří z něj odstranit veškeré nečistoty. Pravidelné strojové čištění koberců v Ústí n.L. a Mostě přispěje k prodloužení životnosti koberce. Vyměnit starý koberec za nový sice není tak nákladné, ale jde spíš o ostatní záležitosti, které s výměnou koberce souvisejí. Jedná se o to, že je velmi složité provozovnu vystěhovat a zajistit veškeré opatření před samotnou výměnou koberce. Přípravy s vystěhováním bývají nejdražší položkou, která se musí také k výměně koberce započítat. Mnohem efektivnější je udržovat stávající koberec v dobrém stavu a prodloužit jeho životnost pomocí pravidelného strojového vyčištění. Strojové čištění koberců v Ústí n.L. a Mostě je realizováno naší firmou pro celou řadu významných zákazníků. Kromě strojového čištění koberců Brno mohou naši zákazníci využívat i další služby, které úklidová firma A SERVIS LIPKA, s. r. o. nabízí. Jedná se například o denní a pravidelné úklidy domácností, bytů, firem, kanceláří i vil a rezidencí Ústí nad Labem, Most, Teplice, Děčín, úklidy po malířích a řemeslnících, úklid po stavebních a rekonstrukčních činnostech Ústí nad Labem, Most, Teplice, Děčín, strojové čištění a voskování podlah, odstranění graffiti a nanesení antigrafiti nátěru, mytí oken, výloh a jiných prosklených ploch, odstranění ochranných fólií a reklamních polepů Ústí nad Labem, Most, Teplice, Děčín, mytí a čištění žaluzií, markýz i rolet.

Čištění koberců v Ústí n.L. a Mostě – Čištění koberců v Ústí n.L. a Mostě

Čištění koberců Ústí n.L. a Teplice

Čištění koberců Ústí n.L. a Teplice realizuje naše úklidová firma A SERVIS LIPKA, s. r. o. pro mnoho klíčových zákazníků, kteří mají své provozovny v obchodních centrech. Čištění koberců Ústí n.L. a Teplice zajišťujeme i pro celou řadu institucí, úřadů či developerů. V těchto případech je důležité, aby strojové čištění koberců bylo provedeno velmi kvalitně a co v nejkratším čase, aby provozovna mohla druhý den bez problémů zahájit svůj běžný provoz. Kvalitní čištění koberců Ústí n.L. a Teplice zajišťujeme osvědčeným strojovým způsobem čištění koberců za využití kotoučového stroje a vysoce výkonného třímotorového vysavače. Na kvalitním provedením strojového vyčištění koberců má hlavní podíl čistící chemie Bosch RTS, kterou naše úklidová firma používá. Jedná se o velmi účinnou a kvalitní čistící chemii. Strojový způsob čištění kotoučovým strojem považujeme za jediný možný postup, jak dokonale koberec vyčistit od všech usazených nečistot. Čištění koberců Ústí n.L. a Teplice realizujeme následujícími kroky. Nejdříve na koberec naneseme čistící chemii, kterou necháme na koberci chvíli působit. Následně povrch mechanicky čistíme kotoučovým strojem s vysokým kartáčem, který koberce zbaví veškerých nečistot. Uvolněné nečistoty z koberce se navážou na chemii a jsou vykartáčovány na povrch, odkud jsou pomocí vysoce výkonného vysavače odsáty i s veškerou vlhkostí. Úklidová firma A SERVIS LIPKA, s. r. o. realizuje vedle čištění koberců Ústí n.L. a Teplice i denní a pravidelný úklid bytu, domu, rezidence, vily, kanceláře a firmy Ústí nad Labem, Most, Teplice, Děčín, úklid po malířích, úklid po rekonstrukcí Ústí nad Labem, Most, Teplice, Děčín, strojové čištění a voskování podlah Ústí nad Labem, Most, Teplice, Děčín, odstraňování graffiti Ústí nad Labem, Most, Teplice, Děčín, mytí oken, mytí a čištění žaluzií, markýz a rolet, odstraňování reklamních i nedovolených polepů z prosklených ploch Ústí nad Labem, Most, Teplice, Děčín.

Mytí oken Ú.n.L.,Most, Teplice, Děčín

Mytí oken Ú.n.L.,Most, Teplice, Děčín – Naše úklidová firma provádí mytí oken Ú.n.L.,Most, Teplice, Děčín pro celou řadu významných zákazníků. Na mytí a čištění oken se specializujeme již mnoho let. Firma A SERVIS LIPKA provádí mytí oken Ú.n.L.,Most, Teplice, Děčín i ve výškách za využití horolezecké a speleologické techniky. Pro snadnější přístup k oknům a jiným proskleným plochám máme k dispozici také hydraulická ramena a vysokozdvižné plošiny. Tuto techniku volíme přednostněji a častěji oproti horolezecké a speleologické technice v případě, že to dovolí okolní podmínky. Mytí oken Ú.n.L.,Most, Teplice, Děčín za pomoci horolezecké techniky zajišťujeme, pokud nelze provést mytí a čištění oken z hydraulického ramene nebo z vysokozdvižné plošiny. Pro uskutečnění mytí oken Ú.n.L.,Most, Teplice, Děčín ve výškách máme odborně zaškolené pracovníky, kteří mají platnou licenci na práci ve výškách a také byli proškoleni dle nařízení vlády podle § 134 odst. 2 a podle § 134 c odst. 2 zákona č. 65/1965 Sb. zák. pr. ve znění zákona č. 155/2000 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádů z výšky nebo do volné hloubky. Výše jmenování zaměstnanci byli lektorem prozkoušeni a mají platné testy. Mytí oken Ú.n.L.,Most, Teplice, Děčín může být nárazové i  jednorázové zbavení oken nečistot nebo také pravidelně opakující se mytí a čištění oken a jiných prosklených ploch. Při mytí a čištění oken dokážeme bezproblémově odstranit jakékoliv množství folií, polepů a jiných reklamních výlepů z prosklených ploch. V tomto případě postupujeme tak, že nejprve strhneme fólie a odstraníme zbytek lepidla, které po stržení zůstanou na povrchu skleněných ploch. K tomuto účelu je použita korundová žiletka s rozměrem nejméně 10 cm. Jakmile jsou polepy a zbytky lepidel odstraněny je prosklená plocha důkladně vyčištěna a na sucho vyleštěna. Řada zákazníků využívá u naší úklidové firmy například i denní a pravidelné úklidy domácností, bytů, kanceláří, firem Ústí nad Labem, Most, Teplice, Děčín, úklid po malířích a řemeslnících Ústí nad Labem, Most, Teplice, Děčín, strojové čištění a fluatace podlah, strojové čištění koberců a čalounění, mytí a čištění žaluzií, markýz i rolet, odstraňování graffiti Ústí nad Labem, Most, Teplice, Děčín, nanesení antigraffiti nátěru či nástřiku.

Odstranění graffiti v Hradci Králové

Odstranění graffiti v Hradci Králové – Naše společnost A SERVIS LIPKA doporučuje antigraffiti ochranu v Hradci Králové v boji s graffiti (tagy). Grafiti se nedají z povrchu odstranit se 100% výsledkem, jelikož fasáda nebyla ošetřena antigraffiti nátěrem. Pro bezproblémové odstranění graffiti v Hradci Králové je nejúčinnější jediný způsob a to – ošetřit povrch antigraffiti nátěrem nebo nástřikem. Naše firma používá antigrafity ochranu v Hradci Králové značky Belinzoni, která zajistí kvalitní ochranu Vaší budovy v v Hradci Králové. Antigraffiti ochrana v Hradec Králové může přispět i k tomu, že vandalové tzv. pouliční umělci svoji grafitovou činnost na Vaší budově přestanou podnikat a to protože, brzy zjistí, že jejich díla nemají dlouhodobou platnost, tak se jdou zpravidla realizovat jinam. Po prvním odstranění grafitů (tagů) v Hradci Králové se může stát, že vandalové se vrátí a jejich dílo se opět objeví na Vaší fasádě. Pokud jsou graffiti rychle z fasády odstraněny, tak i rychle vandalové pochopí, že to nemá cenu, zde nadále malovat. Jejich snahou je, aby grafit (tag) vydržel na fasádě co nejdéle a za pomoci antigraffiti ochrany, která bez jakéhokoliv problémů graffitti dokonale odstraní, to není možné. Vrstva antigraffiti nátěru zaručí, že barva ze sprejů nepronikne pod ni do struktury fasády. Pří našem odstraňování grafitů z povrchu je zeslaben i antigraffiti nátěr a proto následně nanášíme opětovně antigraffiti plát – toto je již zdarma v režii naší firmy A SERVIS LIPKA, s..r.o. Použití antigraffiti nátěru na povrchu fasády můžete poznat tak, že tam, kde je tato ochrana fasády, je povrch mírně lesklý oproti neošetřenému povrchu. Toto velmi dobře poznají grafiťáci. A můžeme to považovat za první stupeň obrany proti jejich vandalství. Naše firma odstraňuje grafity v regionu Hradec Králové, za 190,- Kč/m2 – tato cena je přibližně na 70% ceny konkurence, Atigraffitový nátěr a ochrana v Hradci Králové je za bez konkureční cenu od 60-90,- Kč/m2 – tato cena je přibližně na 40% ceny konkurence. Následný servis provádíme prakticky zdarma. Odstranění graffiti v Hradci Králové z naší AGN /antigraffitová ochrana/ – je již pouze za 110,- Kč/m2 – přijedeme i na 20 cm2, a zcela zdarma dáme na odstraňované místo novou AGN. Srovnejte prosím tuto službu s konkurencí. Odstranění graffiti v Hradci Králové – Odstranění graffiti v Hradci Králové.